Epic.fi Tietosuoja-
seloste

Epic Foods Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella kerromme miten asiakkaidemme tietoja kerätään ja käytetään. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Epic Foods Oy:n palveluita sekä verkkokauppaamme Epic.fi.

Rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyssä vastuussa oleva yritys

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Epic Foods Oy (Y-tunnus: 2645026-1)
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: hello@epic.fi

Mitä tietoja keräämme?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelumme käyttämisestä saadut tiedot
  • Ostohistoria eli tilatut tuotteet
  • Toimitustiedot kuten valittu toimitusaika, toimitusosoite, maksutapa sekä annetut lisätiedot
  • Maksutiedot, kuten laskutusosoitteet sekä maksuhistoria
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Asiakkaan antamat palautetiedot
  • Tyytyväisyys ruokiin ja palveluun per kukin toimituskerta
  • Tieto siitä millaisia mainoksia Epicistä on nähnyt
  • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti antamat palautteet ja lisätiedot
 • Asiakkaan ja Epicin välinen yhteydenpito
  • Puhelut, sähköposti- ja chat-viestit
 • Muistutus- ja markkinointitiedot
  • Asiakkaalle lähetetyt markkinointiviestit sekä alennus- ja kampanjakoodit
  • Asiakkaan hyväksymät uutiskirjeet, muistutukset ja toistuvaistilaukset

Mihin tietojen kerääminen perustuu?

Tietojenkäsittelyn oikeudelliset perusteet perustuvat liiketoimintamme harjoittamiseen (ns. “yrityksemme oikeutettu etu”), asiakas- tai kävijäkokemuksesi parantamiseen ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Epic Foods Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Epic Foods Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Epic.fi säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietoja? Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Asiakastietoihin on pääsy vain Epic Foods Oy:n työntekijöillä siinä laajuudessa kuin työtehtävien suorittamiseksi on tarpeellista, sekä kuljetuksesta vastaavilla alihankkijoilla siinä laajudessa kuin tilausten toimittamiseksi on tarpeellista. Henkilökuntamme ja alihankkijamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille mm. toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia tai palautteen keruuta varten. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille (anonymisoituna)
 • Sähköposti- ja SMS-välittäjille (vain email/puhelinnumero)
 • Kuljetuksesta vastaaville alihankkijoille (tilauksen sisältö sekä toimitustiedot)
 • Laskutusoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku (laskutiedot, yhteystiedot)
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään (laskutiedot, yhteystiedot)
 • Tilitoimistollemme (laskutiedot sekä maksutiedot)
 • Markkinointikumppaneille (johtiko mainos ostoon, anonymisoituna)

Epic Foods Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa anonymisoimalla Epic.fi:n järjestelmistä. Anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien teknistä lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmistamiseksi.

Millaisia oikeuksia asiakkaalla minulla on?

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme ottamalla yhteyttä sähköpostilla: hello@Epic.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Huomaathan, että koska meillä ei toistaiseksi ole erillisiä asiakastilejä, asiakaspalvelumme tulee varmistamaan tietojen käsittelypyynnöt järjestelmäämme kirjattujen yhteystietojen kautta.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Epic.fi, kuten käytännössä jokainen verkkokauppa maailmassa, käyttää evästeitä (”cookies”) sekä niitä vastaavia tekniikoita kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi kun vierailet verkkosivustolla. Kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, selaimen tunnistava evästetiedosto lähetetään laitteellesi. Evästeet ovat välttämättömiä sille, että palvelu toimii oikein.

Evästetietojen avulla myös Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Epic Foods Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Epic Foods Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Jos et hyväksy muutoksia, sinun täytyy lopettaa palveluidemme käyttö.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: hello@epic.fi